Obchodní podmínky firmy FOLID s.r.o.

  1. Všeobecné podmínky:

  Každá dohodnutá dodávka zboží se považuje za uzavřenou kupní smlouvu podle obchodních podmínek společnosti FOLID. V pochybnostech se má za to, že kupující projevil souhlas s podmínkami kupní smlouvy nejpozději při převzetí zboží. Změnami a doplňky v podmínkách kupní smlouvy je prodávající vázaný, pokud s nimi projeví souhlas.

  2. Provozní doba:

  pondělí-pátek 8 – 16 hod.

  prodejna:

  FOLID s.r.o.
  V Mokřinách 8
  147 00 Praha 4

  3. Způsob přijímání objednávek:

  telefon: 602 591 156, 724 047 571
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Při objednávce je nutné uvést přesnou specifikaci zboží podle označení na nabídkových listech prodávajícího.

  4. Platební podmínky:

  Zboží je hrazeno kupujícím:

  • před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem
  • při dodání zboží v hotovosti
  • po dodání zboží bezhotovostně (platebním příkazem) v termínu stanoveným prodávajícím

  Kupní cena je stanovená dohodou na základě zveřejnění v platném ceníku. Cenou se rozumí konečná cena zboží v místě provozování prodávajícího. Cena za jiné služby, jako např. řezání, manipulaci, balení, přepravné apod. je účtovaná samostatně.

  Ceníková cena je uváděna v Kč za jednotkové množství.

  Slevy a osobní rabaty z kupní ceny a její úhrady jsou závazné jen tehdy, jestliže byly předem kupujícímu písemně garantovány.

  Kupní cena je splatná v době uvedené na faktuře. Všeobecná splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení.

  Kupní cenu hradí kupující:

  • v hotovosti, při objednávce nižší než 5000,-Kč (bez DPH)
  • bankovním převodem proti faktuře (proforma faktuře)

  Při opoždění s úhradou ceny vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána)

  5. Doprava zboží

  FOLID zajišťuje dopravu zboží vlastním rozvozem (po domluvě), nebo prostřednictvím přepravní společnosti GLS až na místo zpracování.

  Objednávky na konkrétní termín dodání jsou přijímány do 15 hod. předešlého dne.

  Ceník dopravného po celé ČR:

  • hodnota přepravovaného zboží do 4000,-Kč (bez DPH) - platba 120,-Kč
  • hodnota přepravovaného zboží nad 4001,-Kč (bez DPH) - zdarma

  6. Závěrečné ustanovení

  Vztahy přímo neuvedené v obchodních podmínkách společnosti FOLID se řídí ustanoveními

  všeobecně závazných předpisů (Obchodní zákoník).

  © 2018 Folid s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v polep.to